İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Haziran 23, 2011

İik. M. 67 Anlamında İtirazın İptali Davası Ve İnkar Tazminatı

A ) GENEL BİLGİ
İİK. Madde 67

Takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek istemeyen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, umumi hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. (more…)

Reklamlar

Ekim 3, 2010

EŞYA HUKUKU DERS NOTLARI

EŞYA HUKUKU
Dersin Hocası: Prof.Dr. Şeref Ertaş
Kişilerle eşyalar arasındaki doğrudan doğruya “hakimiyet ilişkisini” düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hakimiyet ilişkisi bir hakka dayanıyorsa “ayni haklar”, bir hakka dayanmıyor sadece fiili bir durumdan ibaret kalıyorsa “zilyetlik” denir. Eşya hukukunun üç ana konusu
-Ayni haklar, -Zilyetlik, -Tapu sicili’dir. Eşya hukuku kişilerin eşyalar ile her türlü hakimiyet ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk dalıdır. (more…)

Haziran 29, 2008

YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER

Filed under: CEZA HUKUKU-CEZA USUL HUKUKU,DERS NOTLARI — Eslem Hukuk @ 3:58 pm

YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN

YARALAMA SUÇLARININ

ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VE

ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER

Bu Rehber üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm, konuya genel bir bakış sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İkinci ve Üçüncü Bölüm, Adalet Bakanlığı Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Adlî Tıp Uzmanları Derneği ile Adlî Tıp Derneği tarafından (Uzm. Dr. Sadullah Güzel, Doç. Dr. Yasemin Balcı ve Prof. Dr. Gürsel Çetin editörlüğünde) hazırlanan “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı metnin, Sağlık Bakanlığı tarafından adlî tıp hizmeti sunan sağlık personelinin bilgilendirilmesi amacıyla biçimsel yönden düzenlenmiş halidir. (more…)

ADLİ TRAVMATOLOJİ-ADLİ TIP DERS NOTU

Filed under: CEZA HUKUKU-CEZA USUL HUKUKU,DERS NOTLARI — Eslem Hukuk @ 3:01 pm

ADLİ TRAVMATOLOJİ

Dr. Ercüment AKSOY, Dr. Atınç ÇOLTU, Dr. Beyhan EGE, Dr. Gürsel GÜNAYDIN,
Dr. Mehmet Akif İNANICI, Dr. Hüseyin KARALİ, Dr. Mustafa KARAGÖZ,
Dr. Cemil ÖTKER, Dr. Ali YEMİŞÇİGİL

ADLİ OLGUNUN TANIMLANMASI

Yurttaşlık görevlerinden biri de karşılaşılan yasadışı olayları ihbar etme zorunluğudur. Bu zorunluluk sağlık görevlileri için yasal olarak da belirtilmiştir.

TCK nun 530. maddesinde “Hekim, cerrah, ebe yahut diğer sağlık memurları, kişiler aleyhine işlenmiş bir suçla karşılaştıklarında mesleklerinin gerektirdiği yardımı yaptıktan sonra durumu adliyeye veya güvenlik güçlerine bildirmezlerse bu bildirimin yardımcı oldukları kişinin takibata uğramasına yol açacağı haller hariç olmak üzere beşbindörtyüz liraya kadar hafif nakit para cezasına mahkum olurlar.” demektedir. (more…)

Haziran 27, 2008

ADLİ TIP DERS NOTLARI

Dr. Behnan ALPER, Dr. Derya AZMAK, Dr. Necmi ÇEKİN, Dr. Mete Korkut GÜLMEN,
Dr. Sermet KOÇ, Dr. Serpil SALAÇİN,

I- ÖLÜM

Gelişen teknolojiye paralel olarak insan vücudunu moleküler düzeyde öğrendikçe, canlılık dediğimiz fonksiyonların koordinasyonlu olarak süregelmesinin moleküler düzeydeki ahenk ve dengeye ne denli bağımlı olduğunu kavramak kolaylaşmıştır. Ancak, insan vücudunun ölümünü zamansal bir dilime koymak da o denli karmaşıklaşmıştır. Sosyal yönden gelişmiş toplumlarda insan, canlılık fonksiyonları sürdüğü dönemde hukuki ve sosyal haklara sahiptir. Canlılık yitirildiğinde bu haklar da geçersiz olacaktır. Bu nedenle canlılığın sona erdiğine, yani insanın artık ölmüş olduğuna karar vermek için bazı kriterlerin saptanması zorunludur. (more…)

Haziran 8, 2008

MİRAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -I-

Evliliklerinin üzerinden uzunca bir süre geçmesine ve çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamayan Bayan (E), çocuk sahibi olmayı bekleyen eşi Bay (M)’ye sürpriz yapmak istediğinden, gebeliğini gizler. Bir çocuğunun dünyaya geleceğini bilmeyen Bay (M), (Ü) ile imam nikâhıyla evlenir. (M), kısa bir süre sonra bir trafik kazası geçirir ve ağır yaralı olarak acil servise kaldırılır. (more…)

İŞ HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI (7 ADET)

Filed under: DERS NOTLARI,İŞ HUKUKU-SOSYAL SİGORTA HUKUKU — Eslem Hukuk @ 4:39 pm

OLAY 1
İŞVEREN VEKİLİ
_________________________________________________________________

A Bankası A.Ş. Konya Şubesi Müdürü (B), (C)’yi şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştırmak üzere işe almıştır.
(B), aynı şubede çalışmakta olan (D)’nin hizmet sözleşmesini, devamsızlıkta bulunduğu gerekçesiyle feshetmiştir.

1) İş Kanunu hükümlerine göre (B)’nin hukuki niteliği nedir?
2) (B), (C) ile hizmet sözleşmesi yapma yetkisine sahip midir? (more…)

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -IV-

Türk vatandaşı bay (T) ile Fransız bayan (F)’nin Alanya’da evlilik dışı ilişkilerinden (C) dünyaya gelir. (C)’nin (F)’ye evlilik dışı neseple bağlanması için gerekli tanımayı (F) yapmaz. Bir süre sonra Fransız bay (E), (C)’yi tam evlat edinme (adaptio plena) yoluyla Fransız Hukukuna uygun olarak Fransa’da evlat edinir ve yine bu hukuka göre (C), (E)’nin vatandaşlığını kazanır. (more…)

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -III-

Hatay nüfusuna kayıtlı Türk vatandaşı (T), 1940’lı yıllarda Suriye’ye geçerek oraya yerleşmiştir. Suriye’de bayan (S) ile, Suriye makamları önünde evlenmiş ve bu evlilikten (Ç) doğmuştur. Bu arada (T), yetkili makamlara müracaat ederek, Suriye vatandaşlığına geçmek istemiştir. Yetkili makamlar da (T)’nin Suriye vatandaşlığına karar vermiştir. (Ç), Suriye vatandaşlığını doğumla kazandığı için Suriye nüfusuna kaydedilmiştir. Türk vatandaşı (T), zaman zaman Türkiye’ye gelmiş, ancak hep Türk vatandaşı olarak ilişkilerini devam ettirmiştir. (Ç), 1980 yılında Türkiye’ye gelmiş ve Türk vatandaşı olduğunu ileri sürerek ilgili doğum belgelerini yetkili makamlara vererek nüfusa kaydedilmek talebinde bulunmuştur.
Müracaatı alan yetkili makamlar durumu İçişleri Bakanlığına iletmişlerdir. İçişleri Bakanlığı da (Ç) ve (T)’nin Suriye vatandaşı oldukları gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılmaları için Bakanlar kuruluna teklifte bulunmuş ve Bakanlar Kurulu da (Ç) ve (T)’nin Türk vatandaşlığından kovulmalarına karar vermiştir. (more…)

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA -II-

Türk vatandaşı (T), çalışmak amacıyla gittiği Almanya’da, Alman vatandaşı (A) ile birlikteliğin-den (Ç1) dünyaya gelir. Burada işlediği bir fiilden dolayı sınırdışı edilen (T), Alanya’da çalışmaya başlar. Buruda tanıştığı Rus vatandaşı ® ile evlenir. Bu evlilikten bir çocukları (Ç2) olur. (T), daha sonra eşiyle birlikte gittiği İngiltere’de, İngiliz vatandaşlığını kazanır.

SORULAR

1. (Ç1)’in vatandaşlığını tespit ediniz. Annesi Türk vatandaşlığı olsaydı, cevabınız değişir miydi? (more…)

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA SORULARI – II

Filed under: CEZA HUKUKU-CEZA USUL HUKUKU,DERS NOTLARI — Eslem Hukuk @ 4:28 pm

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA SORULARI

OLAY 1

D ilçesinde nehrin bir cesedi sürüklediği görülür. Cesedin üzerinde kalbi delip, ölüme neden olduğu anlaşılan bir bıçak bulunur. Savcı, yaptığı soruşturma sonucunda, ölen kişinin yakın bir arkadaşı Ş’den şüphelenir. Fakat Ş’nin oturduğu yer bir bilinmemektedir. Nehir akarken sırasıyla A, B, C, Ç ilçelerinden geçtiğine göre;

1) Savcı, Ş hakkında neredeki mahkemeye iddianamesini vermelidir? Niçin?

2) Ş hakkında kovuşturmaya geçilebilir mi? İhtimallere göre değerlendiriniz. (more…)

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA SORULARI

Filed under: CEZA HUKUKU-CEZA USUL HUKUKU,DERS NOTLARI — Eslem Hukuk @ 4:24 pm

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA SORULARI

OLAY 1

Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olan İsmet Tunga 1.6.2005 tarihinde bir parti kongresinde şu konuşmayı yapar:

Bugün ülkede demokrasi isteyenler susturulmaya çalışılmaktadır. Kolluk kuvvetleri insanlık dışı rezil uygulamalarla insanları sindirmeye çalışmakta, savcılar ve mahkemeler adeta bir kıyım makinesi gibi çalışarak demokrasi talep edenleri boğmaktadır. Bunlar savcı değil, savcı;, hakim değil, taraflı hakem gibi hareket etmektedirler. Ülkede terör vardır ama bu, hükümetin yarattığı devlet terörüdür. Demokrasi, insan hakları talepleri bu terör uygulamalarıyla bastırılamaz. Bu faşizan ve ceberut uygulamaların failleri elbette bir gün halka hesap vereceklerdir. 1923’te kurulan bu köhnemiş Cumhuriyet artık Türkiye’yi taşıyamamaktadır. Demokrasi ve insan hakları mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.” (more…)

TİCARET-II- ŞİRKETLER HUKUKU DERS NOTU

Devamı için>>>>TİCARET-II- ŞİRKETLER HUKUKU DERS NOTU>>>>

Ticaret Hukuku, özel hukukun dalları arasındadır. Medeni Kanun’dan sonra özel hukukun en önemli dalıdır. Ticaret Kanunu, Medeni Kanun’a nazaran daha özel nitelikte olduğu için, Ticaret Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu uygulanır. Dolayısıyla özel hukuk içinde Medeni Hukuk’la, Ticaret Hukuku arasında önemli bir bağ vardır.
Ticaret Kanunu, 1475 maddeden oluşmaktadır. Ticaret Kanunu ile ilgili onlarca kanun da vardır. Ticaret Hukuku, 5 ana kitaba ayrılmıştır:Bunlardan, adi şirket, kollektif şirket ve adi komandit şirket, aynı zamanda şahıs şirketleridir. Paylı komandit, anonim ve limited şirketler ise, sermaye şirketlerini oluşturur.
Şirketler hukukunda, Türk Hukuku’ndaki şirket tipleri belirlenmiştir. Kooperatiflerin ise şirket olup-olmadığı tartışmalıdır. Kooperatifler başlangıçta TTK içinde düzenlenmişti. Sonradan Kooperatifler Kanunu çıkartılarak, Ticaret Kanunu kapsamından çıkarılmıştır.
Yeni bir şirket kurulmak istendiğinde bu şirket tiplerinden biri tercih edilir. Başka bir şirket şekli ile şirket kurulamaz. Bunlardan adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Diğerlerininse tüzel kişilikleri mevcuttur. Şirketlerin kanunda belirtilen şarklara uymaları zorunludur.

DEVLER ÖZEL HUKUKU DERS NOTLARI

BAĞLAMA KURALLARI

“Hak ve fiil ehliyeti, ilgilinin milli hukukuna tâbidir.” (MÖHUK m.8)
“Evlenmenin şekli, yapıldığı yer hukukuna tâbidir.” (MÖHUK m.12)

İlk hükmün konusu, hak ve fiil ehliyetidir. İkincisinin ise, evlenmenin şeklidir. Hak ve fiil ehliyetinde ağırlık noktası, milli hukuktur. Kıta Avrupası genellikle milli hukuk, Anglo-Amerikan hukukunda ikametgâh anlayışı geçerlidir. Mülkiyete ilişkin ihtilaflarda malın bulunduğu yer; akitlerde önce inikat yeri, sonra ifa yerinin ağırlık noktası olduğu kabul edilmiş. Yani, farklı görüşler olabilmektedir. İşlemlerin yapılması halinde, işlemin yapıldığı yer ağırlık noktasıdır.

Bağlama Kurallarının Tasnifi Tek Taraflı / Çok Taraflı Bağlama Kuralları
Eğer bir bağlama kuralı, hangi hallerde ‘lex fori’nin (mahkemenin hukuku) uygulanacağını söylüyorsa, bu bir tek taraflı bağlama kuralıdır. MÖHUK m.22/I, buna örnek olarak verilebilir. Çok taraflı bağlama kuralları ise, hakimin hukuku lehine bir tercih yapmadan, objektif kurallara göre tespit yapan kurallardır. Mesela, hak ve ehliyet ile ilgili kural (m.8) böyledir. Zira, burada hangi hukukun uygulanacağı baştan belli değildir. Çok taraflı bağlama kuralları, hakimin hukukuyla yabancı hukuk arasında tarafsızdır.

Devamı için>>>DEVLETLER ÖZLEL DERS NOTUNU İNDİR>>>

İŞ HUKUKU OLAY SORULARI

İŞ HUKUKU OLAY SORULARI

İşçi Sendikası S, İşveren İ’ye ait işyerinde toplu sözleşme yapmak için gerekli yetki belgesini almış, toplu görüşmeyi başlatmıştır. Kendisine toplu görüşme çağrısı gelen işveren İ buna uymuş, ancak görüşmeler sırasında yapılan pazarlıklar 60.günün sonunda da sonuç vermemiştir. Bunun üzerine S işçi sendikası işverene derhal ertesi gün greve başlayacaklarını bildirmiştir.

Bu sırada işyerinde çalışan işçiler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun henüz belirlediği asgari ücreti ve hükümeti protesto etmek amacıyla 3 gün boyunca işi bırakarak grev yapmaya karar vermişlerdir. Tüm bu olanlara çok sinirlenen işveren İ, işçi sendikası henüz harekete geçmeden “lokavt” kararı vermiş ve işyerini kapatmıştır. (more…)

Sonraki Sayfa »

WordPress.com'da Blog Oluşturun.